Публикации

Течен шоколад за 10БПВМ

Течен шоколад за 5БВПМ

Течен шоколад за 10БПВМ

Течен шоколад с какао, използвано, като мазнина за 6БПВМ

Течен шоколад с банани за 6БПВМ

Таблица на хранителните блокове в Зоната